Search

แก้ท้องผูก ด้วยชา ดอกชุมเห็ดไทย

ชุมเห็ดไทย เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก แตกกิ่งก้านทุกส่วน มีกลิ่นเหม็นเขียว โดยเฉพาะใบสด ใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 คู่ ออกดอกเป็นกลุ่มสั้น ๆ ตามง่ามใบ มี 1-3 ดอกย่อยในแต่ละกระจุก ดอกมีสีเหลือง 5 กลีบ ผลเป็นฝักกลมสีเขียวแก่จัดจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำ แล้วแตกออกเป็น 2 ซีก มีเมล็ด รูปร่างกลืม สีน้ำตาลผิวมัน

ชุมเห็ดไทย แม้จะอยู่ในวงศ์เดียวกันกับชุมเห็ดเทศ แต่รูปร่างลักษณะต้นและดอกจะแตกต่างกันพอสมควร ใบชุมเห็ดไทยจะเล็กกว่ามาก ดอกก็เล็กกว่า สรรพคุณทางยาก็แตกต่างกันพอสมควร ชุมเห็ดไทยจะจัดอยู่ในกลุ่มของยากดประสาท ใช้เป็นยานอนหลับ ทำให้นอนหลับสบาย Continue reading “แก้ท้องผูก ด้วยชา ดอกชุมเห็ดไทย”